Predhodna Sledeca
BELA REKA
Crkva Preobrazenja Gospodnjeg
Crkva u Beloj Reci

Crkva u Beloj Reci sagradjena je na desnoj obali beloreckog potoka, na ulazu u klisuru. Nema pouzdanih podataka o vremenu gradnje, ali po narodnom predanju ona potice jos iz doba Nemanjica, odnosno iz prve polovine XII veka, i to njena danasnja apsida i naos. Neka arhitektonska svojstva crkve upucuju na mogucnost da je nastala u XVI veku. Crkva je jednobrodna, kamenom zidana gradjevina sa dvoslivnim krovom, koji je sve do 1953. godine bio pokriven sindrom, kad je postavljen crep. Hram spada u red kupolastih bogomolja, skromne velicine i nepretencioznih oblika i obrade. Spolja nema ukrasa sem obicnih, malih prozora. Centralni deo crkve nadvisen je osmougaonim kubetom oslonjenim na kockasto postolje. Kube se odlikuje skladnoscu i srazmernim proporcijama. U unutrasnjosti crkve tavanica je bacvasta, a pod od kamena.

Nekada su se na severnoj strani nalazila vrata visoka 1 metar, da bi svako ko je ulazio morao da spusti glavu i sagnut udje unutra, a po pricanju naroda i da neprijatelji ne bi na konjima ulazili u hram.

Crkva je detaljno obnovljena 1810. godine. U najnovije vreme izvrsene su takodje ozbiljnije popravke, koje su u znatnoj meri izmenile nekadasnji izgled.

Na ikonostasu cuvaju se carske dveri, koje su bile sastavni deo starijeg ikonostasa, radjene u duborezu, sa ornamentikom stilizovanog lisca i pozlatom u postbaroknom maniru. Dveri su tipican primer takozvanog prelaznog doba u srpskoj umetnosti na pocetku XIX veka. Ikone su bez neke vece umetnicke vrednosti, sem Blagovesti na carskim dverima, pored kojih su sa strane posebne ikone proroka Solomona i proroka Davida. Ktitorski zapis je iz 1817. godine, kada su crkvi poklonjene ikone Blagovesti, Prorok Solomon i Prorok David, rad Aleksija Lazovica.


Obavestenja: jerej Milan Vasiljevic, z.p. 31209 Ljubis