Predhodna Sledeca
BIOSKA
Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla
Crkva u Biosci

U centralnom delu sela, u dolinskom prosirenju reke Djetinje, ispod krecnjackog odseka pored Suvovrela, nalazi se rujanska crkva. Pouzdano se zna da je gradnja hrama zapoceta 1898. godine, po odobrenom projektu u Ministarstvu gradjevina i pogodbom s preduzimacem da ceo posao obavi za 6.500 dinara. Izgradjena je od kamena i opeke.

Crkva je pravougaona gradjevina, bez priprate, s naosom koji ima tri traveja malih dimenzija. Na istoku se zavrsava apsidom, koja ima sirinu naosa. U severnom i juznom zidu s obe strane oltara su pevnice, polukruznih udubljenja. Krov je dvoslivan, s pravilno uradjenim svodom (cemerom).

Ikonostas je od vestackog mermera. Zidovi su oslikani freskama, radio ih je slikar Janko Brasi iz Oparica, 1962. godine.

Crkva u Biosci dugo je opsluzivala i susedna sela Sljivovicu i Kremna, a u njoj su cinodejstvovali svestenici iz cuvene svestenicke porodice Zaharica.


Obavestenja: protonamesnik Slavko Knezevic, 031-807-227