Predhodna Sledeca
KARAN
Bela crkva Blagovesti
 
Crkva u Karanu

Arheoloska istrazivanja potvrdila su da je na mestu na kojem se nalazi ova crkva u doba Rimljana bilo naselje. Uz samu crkvu otkriveno je nekoliko dobro ocuvanih rimskih nadgrobnih stela.

Na mestu gde je danasnja crkva postojao je jos u X veku hram koji se, pod imenom Bela crkva, pominje u jednoj povelji vizantijskog cara Vasilija II izdatoj u Ohridskoj arhiepiskopiji 1020. godine. Pouzdane podatke o vremenu nastanka crkve i njenim ktitorima vidimo iz naslikanih portreta istorijskih licnosti ocuvanih u sastavu fresko ukrasa hrama. U istorijskim izvorima crkva se pominje 1608. godine u jednom zapisu, u takozvanom Karanskom jevandjelju.

Po svom arhitektonskom obelezju Bela crkva u Karanu pripada tipu spomenika Raske skole. To je jednobrodna gradjevina, skromnih dimenzija, osnove u obliku pravougaonika. U crkvi je izuzetno zanimljiv zidani ikonostas freskoslikan. Crkva je ikonopisana izmedju 1340. i 1342. godine.

Ktitor porodicne crkve zupan Brajan, hriscanskog imena Petar, predstavljen je sa zenom, sinom i tri kceri i modelom crkve u rukama. Realisticki detalji javljaju se i u pazljivom i pomnom predstavljanju odece i nakita naslikanih ktitorskih licnosti. Svecana odeca od skupocene tkanine, s ornamentikom vegetabilnih i zoomorfnih motiva, s ukrasnim detaljima (krupne nausnice, bogat nakit i dr), koja se moze videti na ikonama, daje nam predstavu o odevanju naseg plemstva u XIV veku.

I drugi ktitorski priloznici predstavljeni su na zidovima crkve svojim portretima: iznad severnih vrata oslikan je jeromonah Jovan, ispod Bogorodice Trojerucice, na zidanom ikonostasu kleci jedna monahinja, u oltarskoj apsidi su dva svestenika od kojih je jedan Georgije, narodnog imena Medos.

Tu su i vladarski portreti kralja Dusana, kraljice Jelene sa sinom Urosem, na osnovu cijeg portreta i uzrasta se datuje ikonopis, kao i preci Sveti Simeon Mirotocivi, Sveti Sava i kralj Milutin.


Obavestenja:protonamesnik Veljko Jarakovic 803-150
protonamesnik Mirce Krupnikovic 803-550