Predhodna Sledeca
MACKAT
Crkva Svetog proroka Ilije
Crkva u Mackatu

Od 1809.godine, kada je verovatno sagradjena, pa sve do 1858. godine, postojala je brvnara crkva u Mackatu. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Obrenovica podignuta je nova crkva 1859. godine. Tu se nalazila nekropola stecaka od cijih kamenih delova je delimicno i gradjena ova nova crkva. Sada se kod crkve nalazi samo jedan stecak u obliku sarkofaga, bez ikakvih predstava ili natpisa.

Crkva je 1915. godine popucala i zbog toga zatvorena. Godine 1934. poceli su radovi na obnovi hrama i zavrseni iste godine. Crkva je monumentalna gradjevina, a poslednji radovi, dogradnja zvonika na zapadnoj strani, izmenili su njen prvobitni izgled. On je u donjem delu nesto siri i sa cetiri bifore. Crkva je jednobrodna, sa polukruznom apsidom na istocnoj strani. Krov je spolja dvoslivan, dok je iznutra bacvast.

Izvesna suma novca izdata je 11. decembra 1860. godine na ime izgradnje ikonostasa koji predstavlja korektno slikarsko ostvarenje. Na ikonostasu carske dveri i ikona Hrista delo su Aleksija Lazovica. U crkvi se cuva krst kujundzijske izrade iz XIX veka, dva ciraka sa potpisom majstora Pante iz 1860, a sacuvan je i protokol rodjenih od 1837. do 1850. godine.


Obavestenja: jerej Radojica Vasiljevic 803-083