Predhodna Sledeca
SEVOJNO
Stara crkva Sabora Svetog Arhangela Gavrila
Crkva u Sevojnu - stara

Iz letopisa sevojnicke crkve vidi se da u Sevojnu postoje Stara i Nova crkva. Stari hram brvnara udaljen je od centra mesta oko jedan kilometar, uz potok koji vodi ka Tresnjici. U jednom periodu ovo je bila i uzicka parohijska crkva, jer je u crkvi u Uzicu bilo zabranjeno bogosluzenje. Maksim Evgenijevi u svom zivotopisu iz 1877. godine kaze da je njegov otac sa narodom napravio put od Uzica do Sevojna, koji se zvao "varoski" put. Za samo sat hoda stizalo se do zaseoka Crkvine i do crkve.

Brod crkve, zajedno sa oltarom, dugacak je samo 11 metara, a sirok 5,6 metara. Arhitektura je jednostavna i nepretenciozna. Gradjevina je postavljena na kamene tesanike. Unutrasnjost crkve je podeljena na oltar i naos.

Nije poznato kada je podignuta crkva. Zna se da su je Turci dva puta palili i da je poslednji put obnavljana 1773. godine. Dragisa Lapcevic pominje ovu crkvu brvnaru, a 1688. godinu kao vreme njenog podizanja, a neki ovu godinu uzimaju kao godinu rusenja.

Poznati zograf Simeon Lazovic oslikao je ovu crkvu 1772. i 1779. godine, carske dveri i tri ikone. U crkvi je sacuvan i jedan antimins, ispisan grckim slovima i ubelezenom 1772. godinom.

Ovaj vredni spomenik izgoreo je u pozaru 1996. godine, do temelja.


Obavestenja:protonamesnik Milovan Jarakovic (031) 33-193
protonamesnik Radovan Cosic 45-373