Predhodna Sledeca
STAPARI
Crkva Sabora Svetog Arhangela Gavrila
Crkva u Staparima

Na istocnoj padini povrsi Ponikava, u jednoj uvali, podignuta je 1821. godine crkva u Staparima. U to vreme prostranu crkvenu parohiju, pored Stapara, sacinjavali su sela Vrutci, Bioska, Mackat, Kremna i Sljivovica. Prvi svestenici koji se pominju da su opsluzivali u ovoj crkvi su Sava Trifunovic iz Stapara i Filip Zaharic iz Kremana.

Crkva je gradjena od lomljenog kamena, za razliku od onih u Dobroselici i Gorobilju, koje su gradjene u isto vreme, ali od brvana. Ova crkva ima osnovu jednobrodne gradjevine, sa naglasenom polukruznom apsidom na istoku i natkrivenom pripratom na zapadu. Sa juzne i severne strane postavljene su, i skromno naglasene, pevnice. Crkva je gradjena u siromasno vreme, slabim vezivnim materijalom. Do sada je vise puta popravljana, pa je i drveni krov od sindre zamenjen limom.

Crkva u Staparima je jedna od retkih seoskih crkava koja ima zivopisne zidne freske. Freske, kao i ikone na ikonostasu, radio je Dimitrije Posnikovic, sredinom XIX veka, u predahu zivopisanja crkava u Uzicu, Pozegi i manastiru Raci. Ikonostas je uradjen od drveta i na njemu su prestone ikone.


Obavestenja: protonamesnik Pavle Markovic 29-041