Predhodna Sledeca
SIROGOJNO
Crkva Svetih apostola Petra i Pavla
Crkva u Sirogojnu

Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Sirogojnu podignuta je 1764. godine. Ktitor hrama je bio Georgije Cmiljanic, prvi svestenik u mnogorodnoj lozi Smiljanica. Iste godine nastao je i ikonostas u crkvi, delo zografa Simeona Lazovica, iz Bijelog Polja, njegov prvi poznati i potpisani rad.

Hram je jednobrodne osnove, sa apsidom na istocnoj strani, koja je spolja petostrana, a iznutra polukruzna. Centralni deo crkve zasvodjen je poluoblicastim svodom, tako da hram nema kupolu. Na zapadnoj strani, umesto prvobitnog drvenog trema, krajem devetnaestog veka prizidan je dvospratni, masivni zvonik. Prilikom te obimnije obnove hrama, otvoren je sporedni ulaz na severnoj strani crkve, na koji su premestena stara rezbarena vrata. Ispod streja, oko crkve, nalazi se mali ukrasni lucni friz.

Najvecu vrednost crkve u Sirogojnu cine ikone koje ukrasavaju oltarsku pregradu i zidove. Ikonostas se sastoji od carskih dveri, prestonih ikona Isusa Hrista i Presvete Bogorodice, znacajnih svetitelja, frizovi apostola i proroka, grifoni i drugo. Staro raspece nije zateceno u hramu.

Zograf Simeon Lazovic potpisao se na carskim dverima. Upisao je i godinu 1764. Na naddverju, sa predstavom Nedremanog oka, ispisan je ktitorski zapis koji cuva podatke o nastanku crkve, ktitoru, kao i porodicama iz okolnih sela, koje su pomogle izgradnju crkve.

Ove ikone u Sirogojnu obelodanjuju siroki vremenski i prostorni raspon u kome su delovali ikonopisci iz Bijelog Polja, Simeon Lazovic i njegov sin Aleksije. Od manastira Decana (1814), manastira Savine (1797), pa Uzica i Sirogojna (1764), njihovo obimno delo predstavlja znacajni doprinos srpskom slikarstvu na razmedji XVIII i XIX veka.


Obavestenja: protonamesnik Momcilo Stamatovic 802-116