Predhodna Sledeca
UZICE
Stara crkva Svetog apostola i jevandjeliste Marka
Crkva u Uzicu - stara

Stara crkva u Uzicu smestena je u delu grada poznatom po imenu Carina. Nije tacno utvrdjeno kada je crkva podignuta. Prema nesigurnim podacima postojala je u prvoj polovini XVIII veka. Podaci govore da je u Uzicu u XVI i XVII veku bilo pravoslavnih stanovnika i upucuje na mogucnost postojanja crkve. Feliks Kanic pominje Markovu crkvu u Uzicu za koju kaze da je sagradjena 1828. godine. Stoga se osnovano moze verovati da je ovo, u stvari, stara crkva i da je sagradjena na mestu starije crkve podignute 1721. godine, a nastradale u kasnijim ustanickim borbama.

U arhitektonskom pogledu crkva spada u gradjevine neuobicajenog oblika. Gradjena je u bondruku, sa strmim i visokim krovom, pokrivena sindrom, sa malim drvenim tornjem na zapadnoj strani. Uz crkvu je podignut 1890. godine veoma lep zvonik od drveta, visok 18 metara, koji se sastoji od cetiri sprata. Spratovi, odnosno medjuspratne konstrukcije, naglasene su posebno ispustenim krovicima od sindre. Vertikalna konstrukcija suzava se prema vrhu. Drveni zvonik po skladnim oblicima i lepoti, jedinstven je u Srbiji. Gradio ga je jedan uzicki sajdzija. Mnoge zanatlije Uzica zapisani su kao ktitori zvonika.

Poseban znacaj stare crkve je u tome sto je ona riznica vrlo znacajnih ikona i niza drugih dragocenosti i relikvija, kao sto su delovi starog ikonostasa, rad zografa Simeona Lazovica, ili celivajuca ikona Dimitrija Posnikovica. Ikone su slikane 1851. kada je Dimitrije Posnikovic boravio u Uzicu. Ovde se cuva i jedna ikona, rad Janka Mihailovica Molera iz Dragaceva, koju je ovaj poklonio vojvodi oberknezu uzickom Mihailu Radovicu. U crkvi ima i dosta grckih bakroreza.Utvari u crkvi dela su uzickih kujundzija iz XIX veka.

Na osnovu strucnih uputstava arhitekte Dobrosava Pavlovica, oronula stara crkva i zvonik su obnovljeni i uradjena je prigodna izlozba znacajna za istoriju crkve i ovog kraja.


Obavestenja: protojerej Miljko Starcevic 24-282