NEOSVESTANE KAPELE Predhodna Sledeca

Kapela Jarakovica na Ponikvama

Kapela Radojcici kod Ljubisa

Kapela u Krivoj Reci

Kapela Zaharica u Kremnima

Kapela Carapica na Zabucju

Ostaci kepele u Tripkovi