SLIKARSTVO MANASTIRA MILEŠEVA

GRUPE MILEŠEVSKIH MAJSTORA

 

Osmišljene do detalja jezikom slike, saopštene su vernicima u Mileševi ideje hrišćanske dogme od inkarnacije i ovaploćenja Hristovog, preko stradanja i vaskrsenja, do ponovnog dolaska na Strašnom sudu. Sve je to pokazano kroz monumentalno i svečano mileševsko slikarstvo plastičnog stila XIII veka, koje po svojoj lepoti i umetničkim vrednostima pripada vrhunskim ostvarenjima pravoslavnog sveta srednjeg veka. Izgradili su ga maestralni fresko--slikari grčkog porekla, odnegovani u najvećim vizantijskim umetničkim centrima i školovani na tradicijama najznačajnijih epoha hrišćanske umetnosti. Vođeni svojim slikarskim osećajima oni su se nadahnjivali i likovnim ostvarenjima kasne antike i helenizma, ali i savremenim rešenjima vizantijskih umetničkih centara, a naročito Soluna, sa početka XIII veka. Bila im je bliska i tehnika mozaika, pa su ga oponašali kao tehniku bogatiju i raskošniju - na pozađu kompozicija slikanjem sitnih kockica i njihovim pozlaćivanjem. Stil mozaičkog slikarstva prepoznaje se i na tipovima lica nekih svetiteljai naglašenoj konturi čvrstog crteža koji opisuje brižljivo islikavanje forme.

U Mileševi je radilo više slikara različitih rukopisa i izvora nadahnuća. Najbolji među njima je slikar ktitorske kompozicije, Mironosice na Hristovom grobu, Blagovesti i niza pojedinačnih svetitelja u prvoj zoni naosa. Inspirisan postulatima lepote klasične umetnosti, on je stvarao fizički lepe likove karakterističnih trouglastih glava, niska čela, uzanih noseva i malih usta, čija unutrašnja radost i suptilna senzualnost zrače iz široko otvorenik krupnih očiju, i blagih lica. Visok stepen portretskih osobina postizao je suptilnim i mekim islikavanjem kako istorijskih tako i svetih ličnosti. Boje je u debelim slojevima slagao jedne preko drugih pa su postignuti blagi prelazi od zelenih senki, preko svetlih oker, do rumenila na obrazima.

Potpuno je drugačiji slikar viših zona potkupolnog prostora. Svete ličnosti u kompozicijama Skidanja sa krsta, Misija apostola, Sretenja, izražavaju naglašenu ekspresivnost dramatičnim pokretima tela i žestinom izraza na licu slikanim sa većom stilizacijom, brzim potezima i širokim nanosima jakih boja. Senke na licima su na jednoj strani zelene, a na drugoj smeđe, dok su na kraju islikavanja svetlosni odsjaji označeni kratkim linijama bele boje. Ovom majstoru pripisuju se medaljoni na istočnom luku sa poprsjima svetitelja, gde se uočavaju njegovom rukopisu svojstveni četvorougaoni oblici glava sa visokim reljefnim čelima, malim i naglašenim očima, a debljim nosevima u usnama. Na žalost, u Mileševi su najviše uništena dela ovog majstora kompozicije i ekspresije.

Treći veliki slikar u Mileševi izradio je Uspenje Bogorodice i neke kompozicije u oltaru i u priprati. Okrenut savremenim umetničkim istraživanjima, on je u slikarskom pogledu najnapredniji. Wegova pažnja najviše je usmerena ka obradi volumena oblika, što postiže čistim kolorističkim sredstvima. Na licima njegovih svetaca široka zelena senka suprostavljena je svetlom oker i rumenilu na obrazima.

Slikari spoljne priprate daleko zaostaju iza velikih majstora naosa i priprate, iako su se na njih ugledali stvarajući svoje freske. Oblikujući poučnu temu o Strašnom sudu, oni su slikali patetične likove naglašenog unutrašnjeg doživljaja i oštrih pokreta udaljavajući se od lepote i monumentalnosti slikarstva naosa. Wegova zagasita paleta, maslinaste senke na ivicama lica, sa malo rumenila na obrazima nemaju više nikakve sličnosti sa raskošnim čistim bojama i modelacijom lica svetitelja u naosu i priprati.


PRETHODNA
STRANA
POCETAK SADRŽAJ SLEDECA
STRANA