IP 'KADINJACA' MESTO ZA VAS LOGOTIP DataVoyage STOCAR BANKA Foto VUJOVIC

UŽIČKA PROSVETA

FOTO   Večernji nemir
jezikom svog sina
seje vatru
mladima u grudi
da se na njoj ogreje
istina
sagledana
usred stare studi
Dragovići
mladi Tucovići
Popovići
i Uskokovići
nad Užicem
sačekuju zore
ustreptali
kad će sunce sići
sa svog neba
u ljudske ponore

RADOMIR ANDRIĆ

Užice je najznatniji prosvetni centar zapadne Srbije, istočne Bosne i Sandžaka. Učenici i studenti u velikom broju Užice čine gradom mladih.

Užičke škole sjatile su se ponajviše uokolo crkve Sveti Djordje. Tu su: Užička gimnazija, pa Učiteljski fakultet, Muzička škola, Osnovna škola "Dušan Jerković" i nove, sasvim nove gradjevine sa brojnim srednjim školama.

U središtu je jedan neobičan gradjevinski četvorougao. Ugledni objekt starije arhitekture, nadaleko čuvena Užička gimnazija. Čelom okrenuta prema crkvi Sveti Djordje svoja krila sa glavne ulice spojila je gradjevinama novog izgleda. U tom zagrljaju je unutrašnje gimnazijsko dvorište.

Užičani umeju da se šeretski dive novijoj arhitekturi, jednu gradjevinu su nazvali "Beli dvor", drugu, opet, "Crna dama", ali svojoj Gimnaziji, ili Realki, kako su je pre jednog veka nazivali, okrenuti su s poštovanjem i neprolaznom ljubavlju.

Tamo dalje su neboderi i stalno nove kuće do vrhova užičkih brda kao da bi i one da stignu do neba.

Najstarija osnovna škola je na suprotnom kraju grada, a kako je grad rastao nicale su stalno nove osnovne škole i birale nova zahvalna mesta poput ovoga na Trgu Svetog Save.

IP 'KADINJACA' MESTO ZA VAS LOGOTIP DataVoyage STOCAR BANKA Foto VUJOVIC
[prethodna] [naslovna] [sledeća]