UZICE NA PRVI POGLED
(Fotomonografija Užica)

Autori:

RADENKO MUTAVDŽIĆ,
urednik

ALEKSANDAR MILOSAVLJEVIĆ,
tekst i izbor poezije

RADOVAN VUJOVIĆ,
fotografije

DRAGAN VIRIJEVIĆ,
muzička obrada

PREDRAG SUPUROVIĆ,
računarsko-grafička obrada

ŽARKO PETROVIĆ,
muzička tema "Sve moje jeseni su tužne"

Sponzori, bez čije finansijske pomoći
ovo izdanje ne bi obišlo svet:

Izdavački centar "KADINJAČA"
"JUGOPETROL-ZLATIBOR"
"BOHOR"
VALJAONICA ALUMINIJUMA
"STOČAR BANKA"
Štamparija GRAFIČAR

Copyright by DataVoyage IDS Užice, 1997.


[prethodna] [naslovna] [sledeća]