Ivan Kolaric

 

Dr Ivan Kolarić

Ivan M. Kolarić je rođen 1952. godine u Klenju, kod Šapca. Gimnaziju je završio u Loznici. Filozofiju je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bio je gimnazijski profesor u Krupnju (Rađevina). Zatim profesor Filozofije sa etikom i Masovnih komunikacija, kao i šef Katedre za filozofiju i sociologiju na Učiteljskom fakultetu u Užicu. Takođe, bio je saradnik i profesor po pozivu za Filozofiju sa etikom na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i na Višoj vaspitačkoj školi u Kruševcu. Sada je vanredni profesor Filozofije i Filozofije religije, kao i šef Filozofsko-sociološkog odseka na Filozofskom fakultetu u Srpskom Sarajevu.

Objavio je zbirku kratkih priča Dar reke Drine (1991), zbirku filozofskih eseja Kristali osmišljavanja (1996), monografiju Sveti Sava Srpski -- harizma i mit (1998), vremeplov mudroljublja pod naslovom Filozofija (1998), jedinstvenu Filozofsku hrestomatiju (2000) i Filozofsko-teološki leksikon (2000). Uskoro treba da se publikuje Kolarićeva zbirka haikua Vreme trešanja i zbirka od 111 haibuna Srpski koloplet. Autor je i prvog edukativnog CD-a iz Filozofije u Jugoslaviji. Inače, oko 15 godina u okviru podlistka Prosvetnog pregleda Pedagoška praksa, vodi stručno usavršavanje nastavnika društveno-istorijskih nauka.

Prof dr. Ivan Kolarić je objavio preko 150 stručnih radova (rasprava, studija, eseja, feljtona, prikaza i članaka) iz filozofije, sociologije, komunikologije, pedagogije, psihologije i književnosti - publikovanih u renomiranim domaćim i stranim listovima i časopisima. Mnogi stručni i književni Kolarićevi radovi su nagrađivani, kao i prevođeni (ili se prevode) na: engleski, nemački, francuski, ruski, slovenački, makedonski i grčki jezik.

Prikaz knjiga:

  1. Kristali osmišljavanja (1996)
  2. Filozofija (1998)
  3. Sveti Sava Srpski – harizma i mit (1998)
  4. Filozofska hrestomatija (2000)
  5. Filozofsko-teološki leksikon (2000)