Импресум

Назив издања: УжицеНет

Издавач: ПРЕДРАГ СУПУРОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ DATA VOYAGE УЖИЦЕ
Димитрија Туцовића 44/84, 31000 Ужице

www.uzice.net

Главни уредник: Раденко Мутавџић

Регистарски број: IN001364

УжицеНет је први ин­тер­нет портал о Ужицу и ужичком крају, на мрежи од 1996. године.

Мисија сајта је да промоцијом и представљањем Ужица и ужичког краја, његовог богатог историјског и културног наслеђа, обо­гати кључне вредности и афирмише нова стваралачка постигнућа у свим об­лас­тима рада и живљења.

Странице сајта су отворене за приказ оствареног у различитим де­лат­нос­тима – култури, привреди, друштвеним делатностима, туризму као раз­вој­ном потенцијалу овог краја, спорту…

Ово је место где се може сазнати више о прошлости и савремености, о љу­ди­ма и догађајима, идејама и реализованим пројектима, о природним од­ли­ка­ма које треба видети и лепотама које треба доживети. О покушајима и ус­пе­лим напорима да се отвори перспектива бољег живота.

Панорама Ужица

Само добром сарадњом може се остварити још шири приказ онога што је Ужице и ужички крај био некад и што је сад. Зато је, поред коришћења јавно доступних извора на интернету и у штампаној литератури, увек уз навођење извора, потребно и креативно аутономно ауторство појединца. Од врсних познавалаца тема о којима су писали или пишу сада, до студената и младих истраживача који желе да њихови радови буду доступни широј публици и оцени јавности.

Отворени смо за сарадњу са ауторима текстова, фотографија и других са­др­жаја који се уклапају у опредељену уређивачку политику овог сајта, која под­ра­зумева афирмативан приступ, слободан ум, поштовање чињеница, квалитетан садржај.

Задатак и циљ је да вреднујемо оно што су други некад урадили и што нас данас чини богатијим и утолико мотивисанијим да овај садашњи учинак (веро)достојно покажемо у вавилонском богатству светске мреже, која је знања и сазнања учинила доступним свима, дељењем информација међу људима већ и преко програма вештачке интелигенције.

Позивамо вас да будите део нашег тима. Договорићемо најбољи начин за сарадњу. Наш позив на сарадњу отворен је за све заинтересоване.

Пишите нам или позовите телефоном.

Редакција

Уредник: Раденко Мутавџић
Технички уредник: Предраг Супуровић

У годинама стварања садржаја на овом сајту које су иза нас имали смо част да нас подрже:

Милан Никитовић
проф. др. Зоран Јовановић
Игор Милојевић, дипл. инг.
протојереј – ставрофор Благоје Додић
Младен Јевђовић , академски сликар
Станимир Дробњаковић, графички дизајнер

Сарадници на изради сајта:

Александар Лале Милосављевић , драматург, сценариста и писац
Радован Баја Вујовић , мајстор фотографије
Александар Богићевић, новинар
Владимир Сивцевич Волођа , графички дизајнер
Драгиша Милосављевић, историчар уметности
Др Стеван Игњић, историчар
Милорад Искрин, историчар
Ружица Марјановић , професор српског језика
Петар Оторанов, мајстор фотографије
Драган Виријевић
Иван Ршумовић
Ратомир М. Цвијетић
Ненад Ковачевић
Проф. др Бојана Стојановић – Пантовић
Др. Иван Видовић
Бранко Николић
Зоран Јеремић
Др. Милутин Пашић
Др. Видан Николић
Ђорђе Пилчевић
Миле Чарапић
Милева Милошевић
Тамара Огњевић
Раде Вучићевић
Бојан Касерић
Сања Мандић
Иво Трифуновић
Катарина Ђурић
Радивоје Папић
Др. Иван Коларић
Милисав Ћосовић
Обрад Додић
Слађана Пантелић
Зоран Радисављевић
Драган Цветковић

Историја

Интернет је стигао у Србију (тадашњу Ју­го­сла­вију) 28. фебруара 1996. го­ди­не, на дан Универзитета у Београду, ка­да је национална академска мрежа преко провајдера BeotelNet спојена на Интернет.

Дан раније извршене су ус­пеш­не пробе и Интернет је први пут про­мовисан на свечаности поводом Дана Универзитета.

Ужице.Нет – некадашња насловна страна

У ту причу, која је данас део историје, ис­те 1996. године укључен је интернет пор­тал Ужице.Нет. Од почетка је ре­­а­­ли­­зо­ван као широка платформа за про­­мо­­ци­ју Ужица и ужичког краја у свим областима живота и рада – привреди, култури, образовању, туризму, спорту… Са број­ним ин­фор­ма­цијама, темама, манифестацијама, занимљивостима.

Сајт је убрзано пуњен тим раз­но­врс­ним са­др­жа­јима, укључујући и сервисе који су пружили подршку ос­тва­ри­вању комуникације између људи, како у Србији тако и са иностранством. Био је то „прозор у свет“ на коме се видело наше Ужице, а са кога су Ужичани има­ли шире видике сазнања и контаката.

Промоција већ увелико попуњеног сај­та Ужице.Нет одржана је следеће 1997. године у препуној свечаној сали ужи­чке оп­штине, а централна те­ма била је ди­ги­та­лизована монографија „Ужице на први поглед“ аутора Алек­сандра Лала Милосављевића.

Највећа потврда квалитета сајта у тој првој фази развоја је друга награда на југословенском конкурсу за најбољи веб сајт који су 1998. године организовали Европски покрет у Србији и Фондација Конрад Аденауер.

До сада је више од 5.000 страница на сајту сведочило о садашњости и про­шло­сти нашег краја, а да све пре­гле­дате требало је више дана и ноћи, без спавања.

Али време чини своје. Мењају се људи, прилике и окружење.

Зато је од 17. маја 2023. године на Ин­тер­не­ту ново, редизајнирано издање сај­та Ужице.Нет, прилагођено актуелном времену и новим технологијама. Али са истом мисијом да представља и афир­мише вредности и достигнућа која осликавају данашње Ужице и ужички крај.

Панорама Ужица

Поделите: