Dr Ivan Kolarić

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA

Učiteljski fakultet, Užice 2000, str. 383
ID=82165516

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA prof. dr Ivana Kolarića je značajna knjiga i veoma funkcionalan instrument za svakog savremenog intelektualca. To je vrelo ideja koje su pokretale svet i osmišljavale ljudski život, a nikako zbornik definitivnih i neospornih istina. Sinhronijski i dijahronijski, strukturalno i problemski ona prati, od istog autora, ranije publikovanu knjigu Filozofija. Svaki naslov i podnaslov iz tog učila, kao i tematski sklop i raspored, propraćen je maestralno odabranim reprezentativnim i raznovrsnim tekstovima i ilustracijama. Najveći značaj ovog vrsnog dela upravo je kompatibilnost, jer ekscerpti hrestomatije iskazuju podršku autoru udžbeničkog teksta. Jednom rečju, velika je sreća za (srpsku) filozofiju što je autor, koji je tvorac kvalitetnog učila iz filozofije - sa istim diskursom, metodama i stilom sačinio i Filozofsku hrestomatiju, knjigu kojom je obuhvaćeno sve (ili gotovo sve) što bi bilo relevantno za skoro tri milenijuma filozofske misli. Bitna metodološka odlika Hrestomatije prof. dr Ivana Kolarića jeste i autentičnost, jer donosi znatan broj novih filozofskih tekstova, koji nisu bili zastupljeni ni u jednoj dosadašnjoj hrestomatiji na srpskom jeziku (ruku na srce, ozbiljnih i kompletnih, izuzev hrvatske Filozofske hrestomatije u 12 tomova, nije ni bilo na jugoslovenskim prostorima).

Čast da otvori Kolarićevu Hrestomatiju pripala je Platonu, sa onom čuvenom mišlju o ulozi filozofa-vladara, a čast da je zatvori pripala je M. Epštejnu i njegovom tekstu o postmodernizmu. U Hrestomatiji je, ipak, reč samo o prvoj berbi najznačajnijih ideja najvećih filozofa čovečanstva, jer predočeni tekstovi nas nagovaraju i na čitanje filozofskih dela u celini. Naravno, autor je svestan činjenice da je svaki izbor istovremeno lišavanje i redukcija (i to obično prema koncepciji priredivača). Međutim, s obzirom da ništa nije zabranjeno da se čita, nadareniji i ambiciozniji duhovi verovatno se neće zadržati samo na tekstovima koje je odabrao dr Kolarić. Najzad, radi se o knjizi iz koje ne samo da mi čitamo filozofe gorostase, već i oni čitaju nas (odgonetajući neke konstante zajedničke nam čovečnosti i/ili nečovečnosti). Kod izbora ekscerpata iz literature korišćena je tzv. filmska tehnika: kao što se za film biraju najbolji dijalozi, sekvence i kadrovi, tako su i ovde uključeni najreprezentativniji tekstovi najznačajnijih svetskih filozofa. Pri tome se derivacija prezentiranih filozofskih tekstova centrira, uglavnom, oko nekoliko stožernih i arhetipskih filozofskih pitanja. Istovremeno, sprovedeno je i ujednačavanje filozofske i teološke terminologije, kao i neke formalne korekcije postojećih prevoda (koje ne dovode u pitanje autentičnost izvornih tekstova).

Didaktičko-metodički zadaci ovog učila realizuju se posredstvom metoda kontinuirane aktualizacije početnog znanja, tako da svaki ekscerpt koji sledi biva konkretizovan prethodnim (kao što su i prethodni tekstovi osvetljeni potonjim). Prema dr Ivanu Kolariću, validna recepcija i interpretacija podrazumeva ne samo sposobnost apstraktnog mišljenja nego i potrebu da u nama postoji, bar, zametak onoga što je kod velikih filozofa rascvetana misao. Nije bez značaja ni podatak da uvodni deo knjige krasi Filozofski vremeplov (hronologija), uspostavljen radi adekvatnije metajezičke kontekstualne sondaže tekstova (obuhvata 441 odrednicu: datum - godina i dogadaj). A na kraju knjige data je Literatura od 1000 bibliografskih jedinica, gde se nahode i kompletni bibliografski podaci dela iz kojih su preuzeti odabrani ekscerpti. Spisak je proširen i relevantnom pomoćnom literaturom (uglavnom dostupnom na srpskom jeziku), u smislu predloga za dalje istraživanje odredenih filozofema i omiljenih filozofa.


Biografija
Kristali osmišljavanja (1996)
Sveti Sava Srpski – harizma i mit (1998)
Filozofija (1998)
Filozofsko-teološki leksikon (2000)