DataVoyage GRAFICAR STOCAR BANKA IP 'KADINJACA' MESTO ZA VAS LOGOTIP

CRKVE

FOTO   Majko Slova i Spasa, Trojeručice,
neka naše čamce u blage luke
iz gustih oluja s pučine dovedu
ptice, izletele iz Tvoje treće ruke!

LJUBOMIR SIMOVIĆ

Sakralni znamen užičkog kraja potražite i iza horizonta koji vam otvara Stari grad. Nadjite ga u lepoj nameri i u samom Užicu.

Crkve čuvaju pravoslavlje, srpsku veru i srpsku istoriju, lepotom jedinstvenu srpsku umetnost; čuvaju veličinu i snagu srpske duhovnosti.

Uz svoje crkve Užičanin je nalazio ogromnu životnu snagu da istraje u nevolji, sačuva slobodarski duh, odneguje svoju posebnost - visprenost i razboritost... Odnegovao je i svoju naročitost da prijatelje prima otvorena srca i čela.

Saborna crkva Sveti Djordje (1842-1844) pripada arhitekturi romantizma. To je poznobarokna gradjevina sa reminiscencijama na arhitekturu raške škole.

FOTO Živopis ove crkve radila su dva slikara, Milija Marković i Dimitrije Posniković. Zidno slikarstvo i ikonostas nastali su polovinom XIX veka.

Bela karanska crkva Svete Blagovesti (1342) je jedna od prvih vlastelinskih zadužbina nemanjićke Srbije, to je zadužbina vlastelina Petra Brajana.

Dobro očuvane freske, nastale kada i crkva, čuvaju brojne portrete ktitora i tadašnjih vladara, tada kralja Dušana. Znamenit je zidni ikonostas, oslikan freskama, a posebno prestona freskoikona Bogorodica Trojeručica, čiji se kult širi iz manastira Hilandar.

I pored dveju naznačenih a znamenitih crkava sakralno Užice nudi znatno više. U užičkom kraju nalaze se i crkve-rariteti po načinu gradnje i vremenu nastanka.

DataVoyage GRAFICAR STOCAR BANKA IP 'KADINJACA' MESTO ZA VAS LOGOTIP
[prethodna] [naslovna] [sledeća]