DataVoyage UZICE NA PRVI POGLED Foto VUJOVIC IP 'KADINJACA' STOCAR BANKA

SPOMENICI ČUVAJU GRAD

FOTO   Ko te, Užice
ne bi voleo?!
I bol
i radost
bio si, grade...
I ko bi tebe
sad preboleo
bunom zasejan
crveni sade!

SLAVKO VUKOSAVLJEVIĆ

Opomena na heroiku užičkog kraja lepim, a ipak retkim, spomenicima samo je skromno podsećanje na istine o veličini žrtve za slobodu kroz istoriju ovoga hudog podneblja.

Užice na istoku, na Dovarju, otvara se "kapijom buktinjom", a spomen na Kadinjači, užički Termopili, su mu "zapadna kapija". Krajputaši prema jugu i mogile neznanih junaka prema severu su nedočitana sveta knjiga užičkog slobodarstva.

DataVoyage UZICE NA PRVI POGLED Foto VUJOVIC IP 'KADINJACA' STOCAR BANKA
[prethodna] [naslovna] [sledeća]