Dr Ivan Kolarić

FILOZOFSKO-TEOLOŠKI LEKSIKON

Učiteljski fakultet, Užice 2000, str. 320
ID=82164748

FILOZOFSKO-TEOLOŠKI LEKSIKON prof. dr Ivana Kolarića je svojevrstan podvig, značajan i po tome jer je jedno od retkih dela gde se u jednoj knjizi povezuje problematika dve srodne i bazične oblasti duhovnosti. Ovaj Leksikon je sintetičkog karaktera, tj. on nije samo prikaz filozofsko-teološke terminologije (596 odrednica), nego i leksikon najznačajnijih filozofa, teologa, naučnika i umetnika (301 odrednica, od kojih je većina zastupljena i fotosima) do početka trećeg milenijuma. Pri tome, Kolarić predlaže i preduzima, znalačko i značajno ujednačavanje srpske filozofsko-teološke terminologije. A kada je imenik u pitanju, sažeto su predstavljeni filozofi i teolozi koji su se već potvrdili i iskazali (bilo originalnošću ideja i stila, bilo publicitetom i prevodima na strane jezike - bilo i jednim i drugim). U Literaturi se navodi i blizu 500 naslova, koje su mu bili reperi prilikom izrade ove dragocene knjige.

Filozofsko-teološki leksikon je kvalitetna, specifična i neophodna knjiga višestruke namene. To je priručnik sa značajnim kvalitetima, po kojima nadilazi dosadašnje srodne leksikone i slične knjige, prvenstveno iz filozofije i teologije. Kao takav, najviše će biti od pomoći učenicima i studentima koji izučavaju, ili se interesuju za filozofiju i teologiju. Dobro će doći i profesorima duhovnih ili humanističkih i društvenih nauka za podsećanje i proširivanje znanja - ali i svim ostalim ljubiteljima mudrosti i bogotražiteljima. Valja istaći i da Kolarić - uvažavajući filozofiju kao celovit, racionalan i kritički pogled na svet - isti uspešno sučeljava sa drugim pogledima na svet (prvenstveno religioznim). Zato, njegov Leksikon i jeste filozofsko-teološki. U tom generalnom referentnom okviru, sasvim logično, prednost je data razvoju evropske filozofije i duhovnoj i/ili kulturnoj srpskoj tradiciji (pravoslavlju i svetosavlju).

Značajan kvalitet ove Kolarićeve filozofske knjige jeste i leksika, jezik i stil objašnjavanja, razumevanja i vrednovanja. Uz filozofsko-logičku smisaonost, njegov diskurs je ne samo jasan i razgovetan, nego i (estetski posmatrano) dopadljiv, sugestivan, osebujan. On piše iskričavo i esejistički većinu odrednica Leksikona, utkivajući u svoju filozofsku prozu dubinu, širinu i bogatstvo svoga duha. Svestan činjenice da je svaki izbor konvencionalan i podložan kritici, autor u predgovoru piše: "objavljujem ovaj Filozofsko-teološki leksikon, pri čemu su poželjne i konstruktivne kritičke sugestije za njegovo usavršavanje i oplemenjivanje". Osnovni cilj Leksikona jeste da osokoli i okuraži ljubitelje mudrosti na dalja individualna i timska istraživanja i usavršavanja. Jer, svi smo članovi nevidljive, transtemporalne komunikacijske duhovne zajednice - ljudi koji zidaju bedeme u odbranu smisla bivstva i života. Utemeljujući svoje uvide najviše u helenskoj i vizantijsko-pravoslavnoj tradiciji, autor piše kako se nekada uglavnom govorilo bezlično, pa se razotkrivao (aleteia) i odgonetao smisaoni govor (logos) kosmosa, koji se iskazuje (kategorei). Danas se, medutim, skoro isključivo koriste govorni mediji: govori se pišu i čitaju, tako da su i filozofi i teolozi više pisci nego besednici (oni ostavljaju pisane tragove: od knjiga do kompjuterskih disketa). Pri tom, ostaje nepoznato kako su ti tekstovi nastali, koje su misli odbačene - a možda je mišljeno, pa zanemareno i nešto bitno. A najnovija filozofija i teologija, prema prof. dr Ivanu Kolariću, razvijaju se i u znaku duhovnog preobražaja ili preumljenja (metanoia), iščekivanju novog početka ili početka novog.


Biografija
Kristali osmišljavanja (1996)
Sveti Sava Srpski – harizma i mit (1998)
Filozofija (1998)

Filozofska hrestomatija (2000)