ужичка пјесма

  • Ој Ужице мали Цариграде

    Песма је настала крајем периода када је у Ужицу још живело турско и потурчено становништво, у време када јача покрет српског становништва за ослобођење од турске окупације. Вук Караџић ју је забележио и објавио 1841. године. Мелодију песме је много касније, средином двадесетог века, забележио Ђорђе Караклајић, етномузиколог. Верзија коју је Вук Стефановић забележио: Пјесма… (види цео чланак)

    Ој Ужице мали Цариграде