привреда

  • Регионална привредна комора

    Регионална привредна комора Златиборског управног округа је пословно-стручна организација предузећа са подручја града Ужице и општина Бајина Башта, Пожега, Ивањица, Ариље, Прибој, Пријепоље, Нова Варош, Косјерић и Чајетина. Од 2001. године организована је по моделу европског типа привредних комора, а од 2017. године део је јединственог коморског система у Србији. Основана је 1962. године као… (види цео чланак)

    Регионална привредна комора
  • Привреда ужичког региона

    Водеће привредне делатности у региону су металска, прехрамбена и текстилна индустрија, грађевинарство, туризам и пољопривреда. У металској индустрији најзначајнији сегмент чине полупроизводи од бакра и алуминијума и производи наменске индустрије. У грађевинарству су заступљене све делатности од високоградње, нискоградње до завршних занатских производа. Најразвијеније делатности у агроиндустрији су прерада воћа замрзавањем, кланична индустрија, прерада меса… (види цео чланак)

    Привреда ужичког региона