Адресар

Косјерић – адресар

Општина Косјерић

Олге Грбић 10, 31260 Косјерић
Телефон: +381 31 78 14 60
www.kosjeric.rs

Јавна комунална предузећа

КЈП „ЕЛАН“
Николе Тесле бр. 1, Косјерић
Телефон: 031/781-058
www.elankosjeric.rs

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
Олге Грбић бр. 5/2, Косјерић
Телефон: 031/ 781-288
www.toplana-kosjeric.rs

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Адреса: Радише Петронијевића бр. 4, Косјерић
Телефон: 031/782-541

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СРЕТЕН МАРИЋ“
Олге Грбић бр. 5, Косјерић
Телефон: 031/781-624

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Карађорђева бр. 66, 31260 Косјерић
Телефони: 031/782-155; 031/783-583
www.odmorukosjericu.rs

Панорама Ужица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ“ КОСЈЕРИЋ
Станоја Павловића бр. 2, 31260 Косјерић
Телефон (централа): 031/781-253

Служба за здравствену заштиту одраслих: 031/781-883 и 031/784-074
Служба за здравствену заштиту жена и патронажа: 031/781-685
Служба за здравствену заштиту деце: 031/782-421
Хитна служба: 194, 031/781-224
Медицина рада, интернистичка амбуланта и рендген: 031/781-361
Лабораторија: 031/784-076
Правна и економска служба и стоматологија: 031/781-253
Амбуланта Варда: 031/888-030

Панорама Ужица

Поделите: