далека путовања

  • Далека путовања да видите свет и упознате – себе

    Међу бројним књигама о путовањима, једна би се могла издвојити по различитим приступима овој теми. Као стварна, ближа или далека путовања, или она измишљена, измаштана. Писањем се такође може путовати кроз друго време, прилике и окружење. А посебно сећањем, поновљеним путовањем на места где вам је некад било лепо и опет би да будете тамо.… (види цео чланак)

    Далека путовања да видите свет и упознате – себе