контрола

  • Технолошка унапређења видео надзора

    Упоредо са ширењем примене видео надзора ради се и на технолошким унапређењима свих функција и делова система. На ширину примене и развој видео надзора утиче његово коришћење за све бројније намене, а заштита и сигурност имовине и лица су најважније. Користи се за надзор и заштиту објеката (приватних и јавних), јавних простора, разних догађаја, посебно… (види цео чланак)

    Технолошка унапређења видео надзора