овера

  • Зашто вам је неопходан судски тумач

    Судски тумач је особа која има овлашћење државног органа да преводи званичне документе са једног језика на други језик и да овери аутентичност превода. Њихова улога је врло важна у правном систему јер омогућава да се документи разумеју и користе на језику који странка или институција захтева, а истовремено обезбеђује да превод буде тачан и… (види цео чланак)

    Зашто вам је неопходан судски тумач