радивоје папић

  • Радивоје Папић

    Рођен је 1952. године у Ужицу, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на Групи за општу и националну историју. Завршио је Школу резервних официра у Билећи и има чин резервног мајора. После краткотрајног рада у школи, од марта 1980. године радио је у Народном музеју у… (види цео чланак)

    Радивоје Папић
  • Ужице у турско доба

    Ужице је пало под турску власт између 1459. године када је пало Смедерево и 1463. када је освојена Босна. То је било у време султана Мехмеда II. У ужичкој тврђави постојала је мала џамија под тим именом. Не зна се да ли је Мехмед боравио у Ужицу. То је потврђено једино за Нови Пазар и… (види цео чланак)

    Ужице у турско доба