Бизнис инкубатор центар

  • Бизнис инкубатор центар Ужице

    Бизнис инкубатор центар Ужице отворен је 2009. године као инструмент локалног економског развоја. Основни циљ је подршка предузетништву и пружање услуга предузетницима који започињу пословање. Термин инкубација подразумева обезбеђивање добрих услова за отпочињање нових послова и остваривање пословних идеја, иновативност у подстицању развоја предузетничког духа, као и предузимање конкретних корака у очувању таквих услова и… (види цео чланак)

    Бизнис инкубатор центар Ужице